Föreningen är ansvarig för avloppsledningen, den s.k. samlingsledningen, som löper parallellt under radhuslängorna. Till denna ledning ansluter sedan varje fastighets avlopp från toaletter, kök, tvättstuga etc. Dessa ”påstick” vilar under fastighetsägarens ansvar.

Bästa sättet att undvika stopp är att se till att underhålla sina avloppsrör och se till att inte spola ner saker som inte hör hemma i avloppet.

I händelse av stopp som kräver akut åtgärd:

  1. Kontakta lämplig spolfirma som kan åtgärda stoppet.
  2. Fastighetsägaren beställer själv spolningen och kommer överens med spolfirman om tid och tillträde.
  3. Be spolfirman att dokumentera orsaken till stoppet. Eventuell filmning av avloppsrör kan behövas. 
  4. Fakturan ställs till den som ringer ut spolfirman. Samfälligheten tar endast kostnad om det framkommer att samfällighetens rör är skadade och kan ha ansett orsaka stoppet. Samfälligheten ersätter inte eventuella brukarfel när olämpliga material spolats ner eller när rörbrott eller annat fel på fastighetsägarens rör konstaterats.