Förebygga inbrott

Ska du resa bort, prata gärna med dina grannar så dom vet att du är borta, kanske be någon klippa gräset och ta in posten. Vänta med att berätta om semesterresan på sociala medier tills ni kommit hem.

Tipsa gärna polisen om du ser obekanta/misstänksamma personer i området, ring 114 14. Om du ser ett pågående inbrott ska du ringa polisen på 112! Om du däremot ser obekanta/misstänksamma personer i området får du gärna tipsa polisen om det, då ringer du 114 14.

Polisen tipsar hur du förebygger brott


Avlopp

I samband med avloppsutredningen fick föreningen lite generella tips om vad man kan göra som fastighetsägare för att hålla efter avloppen i egen fastighet. Häll inte ut stekflottet i slasken och rensa vattenlås och golvbrunnar regelbundet!

Styrelsen ställde också frågan till Projektengagemang AB om installation av avfallskvarnar riskerar att försämra flödet av avloppsvattnet. Svaret var att vid de längor där det finns svackor på samlingsledningen kan en ansamling av slam ske i svackorna. Men i övrigt gör avfallskvarnar varken till eller från. Spola rikligt med vatten när avfallskvarn används så håller vi ett gott flöde i ledningarna!

Generella tips för att hålla efter avloppen i egen fastighet
Utredning avfallskvarnar 
Vid stopp i avlopp