Att samfällighetens gemensamhetsanläggning är hel och fungerande är absolut grundläggande för att man ska kunna bo i området. Området, med sin radhusbebyggelse, gör att alla är beroende av varandra och att alla delar fungerar för att få en fungerande helhet. Samfälligheten genom dess styrelse tillser att gemensamhetsanläggningen underhålls på ett ändamålsenligt sätt. Som boende kan man också göra sitt för att underlätta detta underhåll. Men i vissa fall sker akuta driftstörningar eller liknade som inte går att förutse. I dessa situationer är det viktigt att det finns information om hur man som medlem ska gå tillväga för att avhjälpa problemen. På denna sida har styrelsen satt samman information och rutiner om de akuta driftstörningar som kan uppstå i de mer vitala delarna av gemensamhetsanläggningen. På länkarna nedan kan man läsa om hur man avhjälper akuta störningar och vilka rutiner som gäller för felanmälan. 

Felanmälan & Synpunkter
Synpunkter på miljön i kvarteret, snöröjning och gräsklippning ska lämnas till Kvartersombud. Detsamma med felanmälan för trasig belysning. Problem med läckande huvudavstängningsventil för vattnet eller fel på kabel-TV:n så kan man kontakta den i styrelsen med det ansvarsområdet, se här.

Avlopp

Åtgärd för stopp i avlopp

Vattenläcka

I händelse av vattenläcka eller om behov av att stänga av vattnet finns ska följande rutiner användas: Rutiner för avstängning av färskvatten.pdf

Skadegörelse
Klotter eller skadegörelse på mark eller fastigheter som förvaltas av föreningen
E-post:  eller direkt här.

Materiel som ägs av Stockholms stad:
Felanmäls här

Materiel som ägs av Ellevio (elskåp, transformatorstation etx) 
Kundservice

Polisen: 
Gör polisanmälan på nätet (ej akuta ärenden)


Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

Internet & TV

OWNIT 
Telefon 08-525 07 300
Mån-Fre 08.00-22.00
Lör-Sön 10.00-19.00

E-post:  (svar inom 24 timmar)

TV

Analog TV

TELENOR - analog TV

Telefon 020-222 222
Mån-Fre 08.00-21.00
Lör-Sön 09.00-21.00

OWNIT 

Telefon 08-525 07 300
Mån-Fre 08.00-22.00
Lör-Sön 10.00-19.00

E-post:  (svar inom 24 timmar)

Canal Digital
Telefon: 0770 - 11 55 11
Mejl:  

ViaSat
Telefon: 0771 - 52 20 00
Vardagar: 09:00 - 22:00
Helger: 10:00 - 19:00

Om Du har fel på tevemottagningen kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. Det underlättar felsökningen