Föreningen? 
Rottnerosbackens samfällighetsförening bildades våren 2013 efter en ombildning från den Ekonomiska föreningen Farsta XII.

Organisationsnummer?
717914-3206

Boendeform? 
De enskilda husen ägs av respektive husägare.

Ursprungligen så uppläts tomtmarken med tomträtt med en årlig tomträttsavgäld till Stockholms stad. Idag så har många fastighetsägare valt att köpa ut tomtmarken men en del tomträtter finns fortfarande kvar.

När bildades samfällighetsföreningen? 
2013. Den tidigare ekonomiska föreningen bildades 1964.

Vad förvaltar föreningen? 
Rottnerosbackens samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Fågelö GA:1 på Rottnerosbacken i Farsta. Gemensamhetsanläggningen utgörs bl.a. av gemensam parkmark, garage, vatten- och avloppsledningar, sophantering och  en anläggning för elektronisk kommunikation (fiber). Samtliga 156 deltagande fastigheter har en andel/fastighet i gemensamhetsanläggningen.

Under 2015 genomfördes renovering av områdets avloppsledningar genom s.k. relining.

Förrättningsbeslut och stadgar enligt nedan.

Fågelö GA1 - förrättningsbeslut

Stadgar för Rottnerosbackens samfällighetsförening

Hur hög är föreningsavgiften?
Avgiften till föreningen är 16 500 kr/år. Debitering sker med 4 125 kr varje kvartal. Pengarna går till drift av gemensamhetsanläggningen och inkluderar sophämtning och kabel-TV och internet. 

Särskilda förutsättningar: 
Fastigheterna och området tillmäts enligt Bebyggelseregistret särskilt kulturhistoriskt värde (gul klassificering).

Adress till föreningen: 
Rottnerosbackens samfällighetsförening
Att: Per Francke
Rottnerosbacken 53
123 48  Farsta 
samt 
www.rottnerosbacken.se

Hur många hus finns det? 
156

Lokaler? 
De enda lokaler som ägs av föreningen är garagen. 

Webbsida? 
Ja, www.rottnerosbacken.se 

Fastigheternas byggår? 
1964

Uppvärmning? 
Alla hus har egen uppvärmning. Fjärrvärme finns inte framdraget till området. 

Vatten? 
Allt vatten är var fastighetsägares ansvar.

El? 
Varje hus har egen mätare. 

Sopor?
Vi har 4 stycken nedgrävda behållare i föreningen på två olika platser inom området. 
Hushållssopor ingår i medlemsavgiften, grovsopor ansvarar varje hushåll för. 
Återvinningsstation finns på Värmlandsvägen precis intill busshållplatsen Sunnemobacken. 

Kabel TV? 
Över fibernätet sänds ett analogt basutbud (SVT 1, SVT 2, Kunskapskanalen, Barnkanalen och TV 4). Detta ingår i samfällighetsavgiften. Om man vill ha ett utökat kanalutbud kan den enskilde fastighetsägaren beställa digital kabel-TV från Bredbandsbolaget eller IP-TV (bredbands-TV) från Viasat.
Vår bredbandsleverantör erbjuder även digital-TV sedan hösten 2016.

Bredband? 
Ja. I avgiften ingår bredband från Ownit på 100/100 Mbit. Möjlighet upp till 1 000 Mbit finns och beställs av enskild fastighetsägare från Ownit. IP-telefoni ingår också.

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften? 
Garage, snöröjning, klippning av gräsmattor och sophämtning samt avsättning av medel för framtida underhåll. 

Parkering? 
En garageplats per fastighet. Ett mindre antal besöksparkeringar finns också. Möjlighet till gatuparkering på kommunens gata finns också. 

Hur får man tillträde till den skyddade hemsidan ?
Registrering görs på hemsidan, se länk https://rottnerosbacken.se/loggain

Vad finns på den skyddade hemsidan? 

Dokument - diverse filer som är tillgängliga för alla användare eller grupper av användare. Dokumentarkivet fungerar ungefär som filhanteraren på din dator. Alla dokument som är av intresse för föreningen finns där. Vissa mappar är skyddade för vissa grupper, t.ex styrelse, kvartersombud osv. Exempel på dokument som kommer att finnas på den skyddade hemsidan:
Föreningsmeddelanden, inventarielistor för förråden, protokoll, stadgar, årsredovisningar och mycket mer. Dokument utökas och uppdateras fortlöpande.

Forum - skapa diskussionsforum och välj vilka som skall vara med och diskutera resp. läsa.
Dela med dig av ditt senaste bygge, visa dina besparingar med värmepump, lägg in bilder från gårdsfesten mm. 


Hur tar jag kontakt med föreningen?
Skicka mail till