Husen på Rottnerosbacken uppfördes 1963-64 och är ritade av arktiketbyrån Höjer & Ljungqvist. Området är särpräglat med hus byggda på en höjd i delvis mycket kraftigt sluttande terräng. Husen med sina dominerande branta takfall och släta, balkonglösa fasader ger området en speciell karaktär som för tankarna till danska eller tyska småstäder

Samfällighetsförening
Rottnerosbackens samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Fågelö GA:1 på Rottnerosbacken i Farsta. Gemensamhetsanläggningen utgörs bl.a. av gemensam parkmark, garage, vatten- och avloppsledningar, sophantering och en anläggning för elektronisk kommunikation via fiber. Samtliga 156 deltagande fastigheter har en andel/fastighet i gemensamhetsanläggningen.

Grannsamverkan
Vi som bor på Rottnerosbacken håller våra ögon och öron öppna inom Grannsamverkan.