Uppförande
Husen på Ronnerosbacken ritades av arikitektbyrån Höjer & Ljungqvist och uppfördes 1963-64 av Småstugebyrån.
Totalt byggdes 156 lägenheter fördelade enligt följande: Djurö, 26 st; Finnö 21 st; Fågelö 50 st; Lindö 59 st.

Huskonstruktion består av limmad lättbetongstav. Ursprungligt fasadmaterial är grå puts med rött fasadtegel på gavlarna.
Adress för husen är Rottnerosbacken 14-112, 35-265.

Området
Ett särpräglat och personligt område byggt på en höjd i delvis mycket kraftigt sluttande terräng. De i området använda typhusen S 43 och S 44 ger med sina dominerande branta takfall och släta, balkonglösa fasader en speciell karaktär åt området som kanske närmast för tankarna till danska eller tyska småstäder. Särskilt kvarteren Fågelö och Lindö, vars byggnader grupperats i avlånga gårdsbildningar, har närmast stadsmässig täthet och slutenhet. Vad gäller planlösningarna tycks femtiotalets tankar om allrum och genomgångsmöjligheter ha övergivits för en mer traditionell utrymmesfördelning. 

Förändringar
Under senare delen av 60-talet förseddes större delen av husbeståndet med takfönster/vindskupor av olika slag i samband med vindsinredningar. På många hus har takfönstren ersatts med indragna vädringsbalkonger av olika utformning och storlek. Flertalet hus har målats om, delvis i färger som kraftigt bryter mot det ursprungliga grå, och ett antal "fönsterluckor" som fasaddekoration. Förutom detta förekommer enstaka burspråk. 

[Källa: Radhus i söderort. Stadsbyggnadskontoret 1997.] 

Boken "Vi byggde våra hus - en skrift om hur radhusområdet Rottnerosbacken i Farsta blev till genom självbyggeri 1963-1964" (ISBN 9789185455867) beskriver hur området bildades. Boken finns att låna på bibliotek.