Byggår: 1964 
Stadsdel: Farsta
Kulturhistoriskt värde: Gul klassificering
Upplåteandeform: Ägarrätter
Tomt: Fastigheter finns både med tomträtter och friköpta tomter.
Antal hus: 156
Våningar: 2
Uppvärmning: Egen uppvärmning för varje fastighet. Fjärrvärme finns ej.
Parkering: Garage & gatuparkering

 

TV & Internet
Internet: 100 Mbit via fibernät ingår via samfällighetsavgiften. Max hastighet 500-1000 Mbit (tecknas separat). Leverantör OwnIT.
Kabel-TV. Enkelt grundutbud ingår i samfällighetsavgiften. 

 

Avlopp 
Områdets samlingsledningar (avlopp) renoverades under 2014-2015. Under två längor på Djurö så byttes ledningen i dess helhet och övriga relinades. Relining innebär att ett nytt rör skapas inuti de gamla rören.

Avloppsrenoveringen föregicks av utredning av både tekniska lösningar och juridiska (e.g. föreningens ansvar) och en omfattande medlemsdialog på stämmor och på hemsidans forum. 

För att hålla samfällighetens ledningar i bra skick framöver så kommer dessa att underhållsspolas med ungefär fem års intervall. Ansvariga för detta är styrelsen.
Ledningar inom egen fastighet kan också behöva underhåll. Aarsleffs skötselinstruktion (D&U Rottn...) finns att ladda ned nedan. Viktigt är att INTE använda kemiska propplösare!
Drift och underhållsinstruktioner från Aarsleff

Om stopp uppstår så är arbetsgången följande, Vid stopp i avlopp